2021-04-28 - analytics
14:30 <elukey> chown -R analytics-deploy:analytics-deploy /srv/deployment/analytics on an-coord1001 [analytics]