2020-11-10 - toolsbeta
14:44 <dcaro> taking down one of the test-k8s etcd nodes to reimage (T267140) [toolsbeta]