2021-01-21 - analytics
16:49 <ottomata> installed libsnappy-dev and python3-snappy on webperf1001 [analytics]