2021-02-17 - analytics
07:04 <elukey> reboot stat1004/stat1006/stat1007 for kernel upgrades [analytics]