2021-02-03 - analytics
18:28 <razzi> rebalance kafka partitions for eqiad.mediawiki.job.refreshLinks [analytics]