2022-10-14 - osmit
17:14 <andrewbogott> deleting long shutoff Stretch VM osmit-umap [osmit]